Kadın kalbi farklı mı?

Kadın kalbi farklı mı?

Kardiovasküler hastalıklar ve özellikle koroner arter hastalığı(KAH) tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda bir numaralı ölüm sebebidir. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nurgül Keser, kadın kalbinin farklı olmasından bahsetti.

Nüfusun yaşlanması ile birlikte kadınlarda kalp hastalıklarından ölüm oranıda artmaktadır. Bu durum gelir düzeyinden bağımsız olarak tüm kadınları etkilemektedir. Kadınların pekçoğu  meme kanserini kendileri için birinci tehdit olarak görmekte ve sadece 5 kadından bir tanesi  kalp hastalığının kendisi için tehdit olduğunu düşünmektedir. Unutulmamalıdır ki 25 kadından bir tanesi kanserden 2 kadından bir tanesi kalp hastalıklarından ölmektedir.

Kadınlar yıllık meme muayene  ve kontrollerini yaptırırken maalesef kan basıncı ve kolesterol değerlerinin farkında olmamaktadır. Oysa farkındalık yaratarak  kalp hastalıklarından korunmak en önemli tedavi yöntemidir. Erkeklerle karşılaştırıldığında kadınlarda kalp hastalıkları 10 yıl geç ortaya çıkmaktadır .Sıklıkla menapozu izleyen dönemde hastalık kendisini göstermektedir. Kalp hastalıklarına yol açan risk faktörleri östrojenin çekilmesi ile birlikte katlanarak artmaktadır.
 

Kadınların çalışma hayatına aktif katılımları ile  fiziksel aktiviteleri azalmakta, fast food ve restoranlarda yemek tüketimleri artmaktadır, dolayısıyla da kilo alımları ve obezite sıklığı artmaktadır. Obezite tip II diabet riskini artımakta ve erkeklerde KAH riskini 2-3 kat artırırken kadınlarda 7 kat artırmaktadır.
 
Maalesef alınan tüm önlemlere rağmen kadınlarda sigara içme oranı artmaktadır. Kadınlarda kalp krizlerinin yarıdan fazlası sigara ile ilgilidir. Erkeklerde 35 yaş altında hipertansiyon kadınlara göre daha sıktır. Her iki cinste yaşla birlikte hipertansiyon sıklığı artmaktayken 45-54 yaşından sonra artış hızı kadınlarda erkeklere göre daha fazla olmaktadır. 65 yaşından sonra erkeklere kıyasla daha fazla kadın hipertansiftir ve sıklık %75’lere kadar yükselmektedir.
 
Menapozdan 6 ay önce total –Kolesterol ve LDL-Kolesterol düzeyleri ortalama %10 artmaktadır. Menapozdan 2 yıl önce HDL-Kolesterol düzeyleri yavaş yavaş düşmektedir. Bütün bu olumsuz risk faktörleri bir araya geldiğinde kadınların daha narin olan damar yapısı ciddi hasara uğramaktadır.

Back to Top